استراتژی رهبری امام خمینی(ره)
38 بازدید
ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی