رويکرد اسلامي به مباحثي از رفتار سازمانی
45 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی