مدیریت و رهبری امام خمینی (ره)
37 بازدید
ناشر: مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی