ويژگيهاي رفتاري مديران در حوزه ارتباطات با رويکرد دينی
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 45
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی