مولفه اساسی استراتژی رهبری امام خمینی (ره)
53 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شماره 23 و 24
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی