خدا محوری ، مولفه اساسی استراتژی رهبری امام خمینی(ره)
36 بازدید
محل نشر: مجله تحقیقات استراتژیک سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی