روش شناسی مدیریت اسلامی
42 بازدید
محل نشر: فرهنگ و مدیریت سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی