تبیین مدیریت اسلامی
54 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی