مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عباس
نام خانوادگی:شفیعی
نخصص ها:فقه و اصول ، مدیریت

زندگی نامه

در سال 1361 ـ 1360 وارد حوزه علمیه شدم. در مدرسه علمیه صاحب الزمان شهرضا تحصیل حوزوی را آغاز نمودم. دو سال در کاشان در مدرسه آیت الله یثربی بودم و از افاضات اساتید آنجا استفاده نمودم. بعد وارد حوزه علمیه قم شده و الان مدت 10 سال است که در دروس خارج فقه و اصول از آیات عظام سبحانی، تبریزی و وحید خراسانی شرکت نموده و از فیوضات علمی این بزرگواران بهره مند می شوم. درسال 1379 موفق به اخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی شدم و در پایان نامه ارشد با عنوان" استراتژی رهبری امام خمینی (ره)" به عنوان پایان نامه برتر دانشجویی در هفدهمین حوزه پایان نامه سال دانشجویی پذیرفته شدم. تحقیقات خود را در زمینه علوم اسلامی و انسانی به ویژه در مدیریت اسلامی آغاز کردم و در زمینه شاخه های دیگر دینی مانند زندگانی ائمه اطهار (ع) و بیوگرافی علمای شیعه و مباحث تربیت دینی نیز مجموعه هایی را تدوین نموده و در مراکز مختلف از جمله بیمه ایران به چاپ رسانده ام.

 الف) وضعیت تحصیلات دانشگاهی:

 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1379

آخرین درجه تحصیلات حوزوی:

 - خارج فقه و اصول

 

ب) سوابق فعالیتهای علمی - اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت

1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشی - اجرایی / محقق, عضو شورای علمی گروه  , عضو شوراي برنامه ريزي و دبير ويژه فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره مربوط به مدیریت اسلامی

2. مشاوره و کارشناسی ( معاونت پژوهشی حوزه )

3.طراحی برنامه ریزی استراتژیک ( معاونت تبلیغ حوزه علمیه )

4.ارزیاب مقالات مدیریت اسلامی در دانشگاه نراق ( بصیرت )

5.طراحی و تحلیل سازمانی پژوهشگاه با دستور ریاست محترم پژوهشگاه

6. تنظیم امور مالی مربوط به بیمه خدمات درمانی حوزه

7. طراحی برنامه مربوط به معاونت پژوهشی و اداری و مالی پژوهشگاه

 

ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح

1. مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) / محقق

2.تبديل کتاب مدیریت در اسلام به کتاب درسی

3.طرح مبانی مدیریت اسلامی (مجری)

4.درآمدی برمدیریت اسلامی / 1383

5. تدوین کتاب رویکرد دینی به مباحثی از رفتار سازمانی (مجری)

6. تحقی و تدوین سبک رهبری امام خمینی (س)

 

د) سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر

 1. وصیت نامه امام (ره) / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق(سه ترم)

 2. ریشه‏های انقلاب اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق(سه ترم)

 3. مبانی مدیریت اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق (1380-1384)

 4. متون اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق / (یک ترم)

 5. روانشناسی سازمانها / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق/ 1381

 6. اصول مدیریت تعاونیها / دانشگاه آزاد اسلامی / نراق / 1381 -1384

7. روانشناسی صنعتی (کار(/ دانشگاه آزاد اسلامی / نراق / 1381

8 . مدیریت تطبیقی( 1380-1384)

9. مدیریت درنهج البلاغه / کارشناسی ارشد (بنیاد نهج البلاغه)

10. مبانی و اصول مدیریت اسلامی ( موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )

11. ارزیابی کتاب مدیریت در نهج البلاغه ( بنیاد نهج البلاغه )

12. ارزیابی مقاله ( موسسه انتظار نور )

 

ه) تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ناشر/زمان نشر

 1. زندگانی علمای شیعه / بیمه ایران / 1378

 2. مدیریت و رهبری امام خمینی (ره) / مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره) / 1379

 3. زندگانی پیامبر اکرم (ص) / بیمه ایران / 1379

 4. زندگانی امام سجاد (ع) / بیمه ایران 1379

 5. زندگانی امام باقر (ع) / بیمه ایران 1379

 6. تربیت از دیدگاه اسلام / بیمه ایران 1379

 7. زندگانی امام رضا / بیمه ایران /1380

 8. زندگانی امام مهدی / بیمه ایران/ 1380

 9. مدیریت علوی / پژوهشگاه حوزه ودانشگاه / 1381

10. استراتژی رهبری امام خمینی / مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی / 1382

11. مجموعه مقالات درآمدی بر مدیریت اسلامی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

12. مدیریت در اسلام / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1383

13. رویکرد اسلامی به مباحثی از رفتار سازمانی (در مرحله انتشار) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

ز) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر

 1. مقایسه توصیفی نظام‏های مدیریت سازمانی با نظام اسلامی / مجله معرفت شماره 27/ 1378

 2. انگیزش از منظر امام علی (ع) / کنگره امام علی (ع) در دانشگاه گیلان / 1379

 3. سازمان غیر رسمی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 4. معرفی کتاب تفصیل آیات / پژوهشکده

 5. تبیین مدیریت اسلامی / پژوهشکده حوزه و دانشگاه /    1382

6.سازماندهی با رویکرد اسلامی (فصلنامه حوزه و دانشگاه 1383

7.رویکرد دینی به مبانی رفتار گروه (دانش مدیریت 1383

8. رویکرد دینی به رفتار گروه / فصلنامه بصیرت /1384

9. متدولوژی مدیریت دینی / فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران پردیس قم (زیر چاپ)

10. ادای تکیلف در رهبری امام خمینی / مجله حضور

11. ویژگیهای رفتاری مدیران در حوزه ارتباطات با رویکرد دینی / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 45

12مولفه اساسی استراتژی رهبری امام خمینی (س) / فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شماره 23 و 24

13. مردم داری در مدیریت امام / مجله متین / زیر چاپ

 

ح) آشنایی با زبان‏های:

 - انگلیسی و عربی

 ط) اسامی و مشخصات جوایز علمی

 1. لوح تقدیر و برنده جایزه پایان نامه برتر دانشجویی سال 1379 در کشور

 2. لوح تقدیر برای نفر برتر در پژوهشگاه حوزه ودانشگاه دردوره آموزشی

3. لوح تقدیر و دریافت جایزه نقدی برای پژوهشگر برتر در سال 1383

4.دریافت جایزه نقدی به خاطر چاپ مقاله برای دانشگاه آزاد اسلامی (نراق)

5.دریافت جایزه نقدی ازدین پژوهان

 

ی) آشنایی با کشورها

مصر ،لبنان،عراق

 

ک) عنوان پایان نامه

استراتژی رهبری امام خمینی