سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
--- 
1377/07/01 
ادامه دارد 
پژوهشی ـ اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو شورای علمی گروه , عضو شوراي برنامه ريزی 
 
 
پژوهشی - اجرايی 
همکاری 
فصلنامه حوزه و دانشگاه 
دبیر ویژه شماره مربوط به مدیریت اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
معاونت پژوهشی حوزه 
 
 
مشاوره و کارشناسی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه 
محقق و پژوهشگر 
 
 
طراحی برنامه ریزی استراتژیک 
همکاری 
دانشگاه نراق 
ارزياب مقالات مديريت اسلامی 
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
طراحي و تحليل سازمانی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
 
 
وصیت نامه امام (ره) 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
 
 
ريشه‏هاي انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق  
مدرس 
1380/03/31 
1384/03/31 
مباني مديريت اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
 
 
متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
 
 
روانشناسی سازمانها 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
1381/07/01 
1384/03/31 
اصول مدیریت تعاونیها 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی / نراق 
مدرس 
 
 
روانشناسی صنعتی  
تدریس 
بنیاد نهج البلاغه 
مدرس 
 
 
مدیریت درنهج البلاغه  
تدریس 
موسسه آموزشي وپژوهشي امام خمينی 
مدرس 
 
 
مباني و اصول مديريت اسلامی 
تدریس 
بنیاد نهج البلاغه 
مدرس 
 
 
مدیریت در نهج البلاغه 
تدریس 
موسسه انتظار نور 
مدرس 
 
 
ارزیابی مقاله